Zaznacz stronę

Wzór umowy o roboty budowlane

267,00 

Wzór umowy o roboty budowlane zabezpiecza Twoje interesy, aby prace budowlane nie ciągnęły się miesiącami, a ich koszt nie przekroczył zaplanowanego budżetu.

Wzór umowy jest przejrzysty i zrozumiały, łatwy do uzupełnienia. Zawiera komentarze i wyjaśnienia prawnika, aby ułatwić dostosowanie jej do Twoich potrzeb.

Nie rozpoczynaj prac budowlanych bez podpisania umowy z wykonawcą.

Brak w magazynie

Umowa z wykonawcą o roboty budowlane zabezpiecza Twoje interesy, aby prace budowlane nie ciągnęły się miesiącami, a ich koszt nie przekroczył zaplanowanego budżetu. Wzór umowy jest przejrzysty i zrozumiały, łatwy do uzupełnienia. Zawiera komentarze i wyjaśnienia prawnika, aby ułatwić dostosowanie jej do Twoich potrzeb. Zabezpiecza w równych stopniu obie strony umowy, zarówno Ciebie jak i wykonawcę prac.

Umowa zawiera następujące paragrafy:

§ 1 Przedmiot umowy
§ 2 Obowiązki Wykonawcy
§ 3 Obowiązki Inwestora
§ 4 Terminy
§ 5 Wynagrodzenie
§ 6 Odbiory robót
§ 7 Podwykonawcy
§ 8 Odstąpienie od umowy
§ 9 Materiały
§ 10 Rękojmia i gwarancja
§ 11 Kary Umowne
§ 12 Postanowienia końcowe

W pakiecie dokumentów otrzymasz 4 wzory załączników określających współpracę, zakres i harmonogram prac:

  • załącznik nr 1 – Zakres prac
  • załącznik nr 2 – Harmonogram prac
  • załącznik nr 3 – Zestawienie materiałowe
  • załącznik nr 4 – Protokół odbioru

Umowę przygotowała radca prawny Kinga Konopelko kingakonopelko.pl

Czy na pewno usunąć ten wiersz? Utracisz wprowadzone dane.